Zpracování osobních údajů

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

4.1. Provozovatel tímto informuje Uživatele o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku Provozovatele zajistit Uživateli možnost výměny Univerzálního (VIP) voucheru za Dárkový poukaz a Uživatel s tím takto souhlasí. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány pouze Provozovatelem, elektronicky a pouze po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu.

4.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že Provozovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat Provozovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

 

 Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.